Písek

 
 

Předškolní klub Margaretka - Nábřeží

PROGRAM

19.03.17

Aktivity klubu, mimořádné akce


Více...
 

 

Program

 

 

 


Méně...
 

PROVOZNÍ DOBA 

pondělí - čtvrtek       8:30 - 12:00

pátek - individuální konzultace po domluvě

 

Kapacita předškolního klubu Margaretka  je 12 míst pro děti ve věku 3 - 7 let ze sociálně znevýhodněných rodin.

 

KONTAKT

nábřeží 1. máje 1401, 397 01  Písek (ukázat na mapě)

 

Vedoucí práce s dětmi a mládeží
Hana Šefránková
hana.sefrankova@nadeje.cz
+420 775 889 706

NABÍDKA SLUŽEB

19.03.17

Předškolní klub Margaretka je nestátní neziskové předškolní zařízení. 


Více...
 

Předškolní klub Margaretka nenahrazuje klasickou mateřskou školku. Děti jsou zde připravovány na budoucí školní docházku, rozvíjíme u dětí schopnosti a dovednosti v poznávání světa kolem sebe, v řízených a spontánních činnostech. Margaretka zajišťuje podmínky pro zdravý fyzický, psychický, rozumový a sociální rozvoj dětí. Vede je k samostatnosti, podporuje jejich touhu po poznání. Výchovné působení zaměřuje tak, aby se děti učily chápat a plně prožívat svět kolem sebe, aby měly chuť poznávat, přemýšlet. Klade velký důraz na to, aby činnosti vycházely z potřeb dětí, aby děti byly spokojené a dobře se rozvíjela jejich osobnost. Také jsou organizovány výlety a aktivity mimo klub společně s rodiči, jsou připravována tematická pásma na vystoupení dětí pro veřejnost a seniory. Při předškolním klubu funguje i Rodičovský klub.


Méně...