Písek

 
 

Spolupracujeme

Centrum kultury Písek - www.ckpisek.cz

 

Pedagogicko psychologická poradna České Budějovice - pobočka Písek www.pppcb.cz

 

Speciálně pedagogické centrum Strakonice - www.zmskolast.webz.cz

 

Základní školy:

Základní škola J.T. Tyla - www.zstylova.cz

Základní škola T.G. Masaryka - www.zstgmpisek.cz

Základní škola E. Beneše - www.zsebenese.cz

Základní škola T. Šobra - www.zstsobra.cz

Základní škola J. Husa - www.zsjanahusa.cz

 

Sladovna - www.sladovna.cz

 

Městská knihovna Písek - www.knih-pi.cz

 

OSPOD - www.mesto-pisek.cz/odbory-mestskeho-uradu/DIR-odbor-socialnich-veci/CL-obvody-socialnich-pracovnice-ospod/568

 

FOKUS Písek, občanské sdružení - www.fokus-pisek.cz

 

MESADA, občanské sdružení - www.mesada.eu

 

Probační a mediační služba Písek - www.pmscr.cz

 

Prácheňské muzeum - www.prachenskemuzeum.cz

 

 

Mateřské školy:

  3. Mateřská škola Pražská ulice, Písek

  5. Mateřská škola Fügnerovo náměstí, Písek

  8. Mateřská škola Zeyerova ulice, Písek

  9. Mateřská škola Alšova ulice, Písek

12. Mateřská škola Šobrova ulice, Písek

15. Mateřská škola Erbenova ulice, Písek

16. Mateřská škola ulice Jaromíra Malého, Písek

 

Městský úřad - Odbor školství a kultury - Oddělení školství mládeže a tělovýchovy

 

Agentura pro sociální začleňování - www.socialni-zaclenovani.cz

 

SOS Šumavsko, z.ú. - www.sossumavsko.cz

 

Svazek obcí regionu Písecko - https://www.sorp.cz/kontakty/