Písek

 
 

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Ostrov - Nábřeží

PROGRAM

19.03.17

Přijď za námi a využij možností


Více...
 

 

Přijď za námi a využij možností klubu: 

můžeš se poradit, postěžovat si, pomůžeme ti, s čím budeš potřebovat

výchovné práce na zahradě, v domě a okolí

nácvik a upevňování schopností a dovedností

motivační hry, dramatizace

skupinová práce
stolní hry, puzzle, omalovánky, kvízy, křížovky, rébusy, karty, ........

práce na PC

etiketa - základní pravidla společenského chování

besedy, rozhovory, přednášky na vybrané téma - drogy, sex, trestná činnost, kouření, alkohol,..

vaříme - samé dobroty

zpíváme a tancujeme - různé žánry a styly

hrajeme na hudební nástroje - klávesy, kytara, kachon, djembe, tamburína,....

tvoříme a vyrábíme - různé techniky a materiály

sportujeme - učíme se pravidla fair play 

 

 Méně...
 

PROVOZNÍ DOBA 

 

pondělí - čtvrtek 

12:00 – 17:40

10:00 – 15:40 hod. – prázdniny

 

 

pátek   

12:00 – 15:00                                      
12:00 – 15:00 hod. – prázdniny

 

 
terénní forma je poskytována od 3.1.2022

 

 

KONTAKT

nábřeží 1. máje 1401, 397 01  Písek (ukázat na mapě)

 

Vedoucí nízkoprahového zařízení pro děti a mládež
Barbora Oberpfalzerová
barbora.oberpfalzerova@nadeje.cz

+420 608 729 630

 


Vedoucí vzdělávání dětí
Hana Šefránková
hana.sefrankova@nadeje.cz
+420 775 889 706

 

 

Sociální pracovnice

Bc. Hana Kunešová

hana.kunesova@nadeje.cz

+420 608 729 630

 

 

Sociální pracovnice

Bc. Františka Doležalová

frantiska.dolezalova@nadeje.cz

+420 608 729 630

 

 

 

 

POSLÁNÍ KLUBU

19.03.17

Posláním sociální služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (dále jen NZDM) je posílení vztahu k hodnotám a vedení k převzetí zodpovědnosti za své jednání, podpora vzdělanosti a smysluplného využití volného času u dětí a mládeže, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé sociální situace.


Více...
 

Posláním sociální služby nízkoprahového zařízení pro děti a mládež (dále jen NZDM) je posílení vztahu k hodnotám a vedení k převzetí zodpovědnosti za své jednání, podpora vzdělanosti a smysluplného využití volného času u dětí a mládeže, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku nepříznivé sociální situace. 

 

Posláním NZDM Ostrov je podpora dětí a mládeže ve věku od 6 do 26 let z Písku, a to formou poskytnutí informací, bezpečného prostoru, podpory vzdělávání a možnosti smysluplně využít volný čas. 


Méně...
 

NABÍDKA SLUŽEB

19.03.17

Sociální služba Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Ostrov nabízí možnost útočiště dětem od 6 let a mladým lidem do 26 let.

 


Více...
 

Sociální služba Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Ostrov

- nabízí možnost útočiště dětem od 6  let a mladým lidem do 26 let

- službu je možno poskytovat anonymně a je poskytována bezplatně

 

Poradenství

- nabízíme individuální plánování, administrativní činnosti na PC, sestavení životopisu, poradíme s výběrem školy

- nabízíme např. pomoc s hledáním brigády, při vyhledávání informací na internetu, přípravu preventivního programu dle zájmu klienta, doprovod na úřady a jiné

 

V NZDM Ostrov

- nabízíme informace, pomoc a trávení volného času v bezpečném prostředí včetně možnosti seberealizace při různých kreativních a sportovních činnostech

- snažíme se o zvýšení vzdělanosti dětí formou mimoškolní přípravy a výchovně vzdělávacích programů

- předáváme praktické dovednosti a objektivní informace, a tím dochází ke snižování výskytu rizikového chování

 

K prevenci sociálního vyloučení, integraci, resp. reintegraci dětí a mládeže do společnosti přispíváme organizováním akcí jako jsou výlety, vystoupení, účast na společenských akcích v místě bydliště, pořádáme větší akce jako jsou oslava MDD, lampiónový průvod, maškarní bály, apod.

Ke zlepšení komunikace s okolím a získání dovedností pro samostatné vyřizování osobních záležitostí provádíme nácvik situací pomocí motivačních her, workshopů, dramatizací apod.

 

Smlouva NDM Ostrov - Nábřeží

 

 
Méně...