Písek

 
 

Ubytování

Bydlení je jedním z problémů, se kterým se naši sociální pracovníci setkávají. Poradenstvím a motivací se snažíme klienty podporovat v hospodaření s penězi tak, aby zvládali hradit všechny finanční pohledávky, které souvisejí s bydlením. Právě neplacení nájmů výrazně ztěžuje sociální situaci rodin, že přicházejí o bydlení, jsou ohrožovány ztrátou bydlení a zatíženy vysokými dluhy.

 


NADĚJE v Písku provozuje službu dostupného sociálního bydlení s podporou sociální služby sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi.  

 

 

V květnu 2014 přešla správa areálu ubytovny ve Svatoplukově ulici z Domovní a bytové správy Písek na NADĚJI. Ubytování je pro rodiny nebo osoby v tíživé sociální situaci, které mají trvalý pobyt na území města Písek.