Brno - Denní stacionář Vinohrady

 
 

O službě

 

Název zařízení: Dům Naděje Brno-Vinohrady

Druh služby: denní stacionář

Forma služby: ambulantní

Kapacita: 10 klientů

Čas poskytování služby: každý všední den 7 - 17 hodin

 

Denní stacionář Vinohrady je zařízen tak, aby i méně orientovaní klienti neodešli ze zařízení a neztratili se. Klienti, kteří jsou zvyklí na odpolední spánek, mají možnost využít k odpočinku lůžko v klidné místnosti. Naším cílem je odstranění pocitu osamělosti, zbytečnosti a opuštěnosti, smysluplné naplnění času, zlepšení nebo alespoň udržení psychického i fyzického stavu seniorů a zajištění úlevy pro pečující rodinu. Vycházíme vstříc pracovní době pečujících rodin, četnost pobytu, stejně jako dobu příjezdu a odjezdu, si určují klienti ve spolupráci se svými rodinami dle svých potřeb a možností.
Služba je poskytována prostřednictvím kvalifikovaných pracovníků v sociálních službách (instruktoři terapie, pečovatelka) v duchu křesťanských principů, etických norem a respektování lidské důstojnosti. Služba poskytovaná v denním stacionáři NADĚJE zachovává a rozvíjí důstojný život těch, kteří ji využívají, je bezpečná a odborná.


Pro bližší informace, osobní konzultace a podání žádosti můžete osobně navštívit sociální pracovnici, paní Petru Hanušovou, DiS., vždy však pouze po předchozí domluvě (mob: 773 784 840, e-mail: petra.hanusova@nadeje.cz).