Brno - Denní stacionář Vinohrady

 
 

Veřejný závazek

Poslání sociální služby
Posláním denního stacionáře v zařízení Dům Naděje Brno-Vinohrady je poskytnout klientům, kteří již nemohou pro svůj věk, zdravotní omezení a sníženou soběstačnost zůstat během dne ve své domácnosti sami, kvalifikovanou pomoc a péči, nabídnout jim přirozený sociální kontakt a zároveň tak ulevit pečujícím rodinám. 

Cíle sociální služby

 • umožnit klientům co nejdéle žít ve svém domácím prostředí,
 • pomoci klientům udržet dosavadní schopnosti, dovednosti a obvyklý způsob života,
 • poskytnout klientům možnost smysluplného trávení svého času, bez pocitu osamělosti a zbytečnosti,
 • pomoci klientům navázat nové sociální kontakty ve společenství svých vrstevníků,
 • zajistit úlevu pečující rodině.


Cílová skupina
Senioři od 65 let věku nebo osoby od 50 let věku s lehkou formou Alzheimerovy nemoci nebo jiným druhem demence. Poskytovaná služba je určena osobám se sníženou soběstačností, které nemohou zůstávat během dne ve svých domácnostech. Služba má ambulantní charakter, proto je určena pro osoby alespoň částečně mobilní (s dopomocí ošetřujícího personálu či s použitím pomůcek – berla, hůl, chodítko). Je poskytována osobám s trvalým pobytem v Jihomoravském kraji.

Osoby, kterým nemůže být služba poskytnuta

 • osoby s nebezpečným infekčním onemocněním,
 • osoby v karanténě pro podezření z nákazy přenosnou chorobou,
 • osoby, jejichž zdravotní stav vyžaduje poskytování intenzivní nebo specializované péče v lůžkovém zdravotnickém zařízení,
 • osoby, jejichž zdravotní stav znemožňuje pobyt v kolektivu ostatních klientů.

 

Zásady poskytování sociální služby

Všichni pracovníci se při poskytování sociální služby řídí následujícími zásadami:

 • zásada individuálního přístupu,
 • zásada laskavého, zdvořilého a respektujícího přístupu,
 • zásada profesionality,
 • zásada přiměřené péče,
 • zásada spolupráce s klienty, jejich rodinnými příslušníky a dalšími blízkými osobami.

 

Zde je k dispozici podrobné vysvětlení jednotlivých zásad.